Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

0963 I 1286/2014 Os-3266/15, Stran 2081
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Janiju Baraga, Celovška cesta 150, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo:
začasna zastopnica Katarina Jesenko, ki je bila za začasno zastopnico dolžnika postavljena s sklepom opr. št. I 1286/2014 z dne 4. 9. 2015, se razreši.
Na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) se za začasno zastopnico dolžnika postavi Judež Suzana, Tržaška c. 23, 1360 Vrhnika.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2015

AAA Zlata odličnost