Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

Z 10/2015 Os-2306/15, Stran 2081
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Davčni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Majdo Jeraj, Vesca 3, Vodice, zaradi izterjave 780,80 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Majdi Jeraj, zadnji znani naslov Vesca 3, Vodice, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. in 239. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi Blaž Ivančič, Železna cesta 14, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2015

AAA Zlata odličnost