Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

In 50/2015 Os-3454/15, Stran 2081
V izvršilni zadevi upnika BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Borut Rangus, Resljeva cesta 25, Ljubljana, proti dolžnikoma Vesni Selinšek, Ljubljanska c. 34B, Vrhnika, Alagi Ajdinović, Ljubljanska c. 34B, Vrhnika, zaradi izterjave denarne terjatve 22.906,95 EUR s pripadki, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In 50/2015 z dne 8. 6. 2015 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje št. 5, na podstrešju, v izmeri 23,55 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, v izmeri 5,80 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kettejeva ul. 7, Maribor, ki stoji na parc. št. 1273, k.o. Tabor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 11. 2015

AAA Zlata odličnost