Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

SV 1851/2015 Ob-3498/15, Stran 2080
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 1851/2015 z dne 20. 11. 2015, je na podlagi originalne overjene Prodajne pogodbe z dne 2. 11. 2015 z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 2. 11. 2015, sklenjene med Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom kot prodajalcem in zastavnim dolžnikom Bajraktaraj Arijanom kot kupcem, ter kopije originalne overjene pogodbe o prenosu nepremičnin z dne 6. 11. 2001, sklenjene med Mestno občino Maribor, Občino Hoče - Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Starše, Občino Rače - Fram in Občino Duplek kot prodajalkami in Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor kot kupcem, na kateri je z originalnim žigom Okrajnega sodišča v Mariboru potrjeno, da se originalna overjena pogodba o prenosu z dne 6. 11. 2001 nahaja v zbirki listin v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru, in sicer pod Dn št. 15856/2004, pri čemer sta citirani pogodbi prilogi notarskega zapisa, opr. št. SV 1851/2015 z dne 20. 11. 2015, zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost