Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

SV 827/15 Ob-3486/15, Stran 2080
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane, opr. št. SV 827/15 z dne 11. 11. 2015, je bila zastavljena nepremičnina – kletno stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu Dravska ulica 2, Ljubljana, z ID stavbe 2636-803, ki stoji na parceli št. 558/0, k.o. 2636 – Bežigrad, last zastavitelja Petra Vidmar, roj. 11. 7. 1978, Hrenova ulica 17, Ljubljana, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 51-76/91-12/15, sklenjene dne 13. 11. 1991, in sklepa o dedovanju opr. št. IV D 1867/2012. Nepremičnina je zastavljena v korist upnika Silvestra Kermavt, Osenjakova ulica 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13.500,00 EUR.

AAA Zlata odličnost