Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

Ob-3497/15, Stran 2079
Skladno z deveto alinejo prvega odstavka 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1) v povezavi z 18. členom Statuta Hokejskega kluba Slavija Junior z dne 22. 5. 2008, sklicujem
3. izredno zasedanje skupščine
HK Slavije Junior 
ki bo v Ljubljani, dne 29. 12. 2015 ob 17. uri v prostorih Odvetniške družbe Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja skupščine in izvolitev delovnih teles.
Skupščina HK Slavija Junior izvoli delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta HK Slavija Junior.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na 3. izrednem zasedanju skupščine HK Slavija Junior
Skupščina veljavno sklepa, če je navzočih več kot ena polovica članov, ki imajo pravico do glasovanja. Če ni navzočih več kot ena polovica članov, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 10 rednih članov, ki imajo glasovalno pravico.
Gradivo za skupščino je na razpolago v pisarni kluba oziroma pri sekretarju kluba.
HK Slavija Junior predsednik Brane Matjašec 

AAA Zlata odličnost