Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

Št. 60404-21/2015-2 Ob-3477/15, Stran 2074
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1, družba SŽ – Infrastruktura d.o.o. vabi k nakupu premičnin: materiala.
Vrsta posla: odprodaja tirnic (nerabnih).
Lokacija: različne lokacije po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 60 t tirnic (nerabnih) iz SGD Ljubljana, lokacija Zalog in Ljubljana, Grosuplje,
– sklop 2 cca 20 t tirnic (nerabnih) iz SGD Ljubljana, lokacija Kranj in Jesenice,
– sklop 3 cca 50 t tirnic (nerabnih) iz SGD Ljubljana, lokacija Novo mesto in Uršna sela,
– sklop 4 cca 90 t tirnic (nerabnih) iz SGD Postojna, lokacija Most na Soči,
– sklop 5 cca 120 t tirnic (nerabnih) iz SGD Postojna, lokacija Rakek,
– sklop 6 cca 130 t tirnic (nerabnih) iz SGD Postojna, lokacija Koper,
– sklop 7 cca 65 t tirnic (nerabnih) iz SGD Postojna, lokacija Črnotiče,
– sklop 8 cca 150 t tirnic (nerabnih) iz SGD Celje, lokacija Ponikva, Zidani Most,
– sklop 9 cca 15 t tirnic (nerabnih) iz SGD Maribor, lokacija Maribor,
– sklop 10 cca 70 t tirnic (nerabnih) iz SGD Maribor, lokacija Dravograd,
– sklop 11 cca 20 t tirnic (nerabnih) iz SGD Maribor, lokacija Murska Sobota.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje zanaša:
– sklop 1: 15.000,00 EUR brez DDV,
– sklop 2: 10.000,00 EUR brez DDV,
– sklop 3: 12.500,00 EUR brez DDV,
– sklop 4: 22.500,00 EUR brez DDV,
– sklop 5: 30.000,00 EUR brez DDV,
– sklop 6: 32.500,00 EUR brez DDV,
– sklop 7: 16.250,00 EUR brez DDV,
– sklop 8: 37.500,00 EUR brez DDV,
– sklop 9: 3.750,00 EUR brez DDV,
– sklop 10: 17.500,00 EUR brez DDV,
– sklop 11: 5.000,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 203.750,00 EUR brez DDV.
Kupoprodajna pogodba se sklene za posamezni sklop s tistim ponudnikom, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev ponudi najvišjo kupnino za posamezni sklop.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 8. 12. 2015 ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606).
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Infrastruktura d.o.o.

AAA Zlata odličnost