Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015

Kazalo

Št. 701-74/2015 Ob-3504/15, Stran 2069
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B):
1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 17/15; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje 

AAA Zlata odličnost