Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

In 421/2014 Os-3138/15, Stran 1908
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Jadranki Arčon Jurman v izvršilni zadevi upnika Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, zoper dolžnike: 1) DAR-VAL, gostinstvo in turizem d.o.o., Ulica 9. septembra 137, Šempeter pri Gorici, 2) Prešeren Matjaž, Strada della Mainizza 431/8, Gorica, Italija, 3) Patricija Bratina, Ul. Padlih borcev 24, Šempeter, ki jo zastopa odv. družba Tamara Pavlin o.p. d.o.o., iz Ljubljane, zaradi izterjave 97.042,26 EUR sklenilo:
Na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, se drugemu dolžniku, Prešeren Matjažu, Strada della Mainizza 431/8, Gorica, Italija, postavi začasna zastopnica, odvetnica Tanja Marušič, Kidričeva 18, Nova Gorica, ki bo drugega dolžnika zastopala v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. In 421/2014 vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 22. 9. 2015 

AAA Zlata odličnost