Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

VL 168186/2014 Os-3224/15, Stran 1908
Okrajno sodišče v Ljubljani, Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 055A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Rangus Borut – odvetnik, Resljeva cesta 25, Ljubljana, proti dolžniku Dejanu Kolar, Grobelno - del 121, Grobelno, ki ga zastopa zak. zast. urban seničar – odvetnik, Ulica v Zadrže 1, Šmarje pri Jelšah, zaradi izterjave 1.055,43 EUR, sklenilo:
dolžniku Dejanu Kolar, Grobelno - del 121, Grobelno, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Urban Seničar, Ul. v Zadrže 1, Šmarje pri Jelšah.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 12. 10. 2015 

AAA Zlata odličnost