Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

VL 69537/2015 Os-3202/15, Stran 1908
Okrajno sodišče v Ljubljani, Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Nikolaj Fišer, proti dolžniku Vanji Žugaj, Zagrebška cesta 72, Maribor - CSD, ki ga zastopa zak. zast. Kontarščak Kristijan Anton – odvetnik, Partizanska cesta 032, Maribor, zaradi izterjave 3.762,01 EUR, sklenilo:
dolžniku Vanji Žugaj, Zagrebška cesta 72, Maribor - CSD, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Anton Kristijan Kontarščak, Partizanska cesta 32, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 8. 10. 2015 

AAA Zlata odličnost