Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

VL 18888/2015 Os-3193/15, Stran 1907
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Jože Stegne, Dane pri Sežani 10C, Sežana, proti dolžniku Marku Bajlec, Cesta na Bukovec 5, Fram, ki ga zastopa zak. zast. odv. Tanja Kompara, Tyrševa 4, Maribor - dostava, zaradi izterjave 12.335,68 EUR, sklenilo:
dolžniku Marku Bajlec, Cesta na Bukovec 5, Fram, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Tanja Kompara, Tyrševa 4, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 11. 9. 2015 

AAA Zlata odličnost