Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

VL 48682/2015 Os-3176/15, Stran 1907
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Mala ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Florijan Bulovec, po odv. SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, proti dolžniku Zlate Jusufagić, Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Iztok Ščernjavič – odvetnik, Brnčičeva ulica 13, Ljubljana - Črnuče, zaradi izterjave 261,68 EUR, sklenilo:
dolžniku Zlate Jusufagić, Tržaška cesta 40, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Iztok Ščernjavič, Brnčičeva 13, Ljubljana, Črnuče.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 5. 10. 2015 

AAA Zlata odličnost