Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

VL 80905/2015 Os-3159/15, Stran 1907
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T 2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. steč. uprav. Danica Čuk, Kotnikova ulica 036, Ljubljana, proti dolžnici Jani Štenkler, Zeleni biser 9, Postojna, ki jo zastopa zak. zast. začasni zastopnika Tamara Bandelj, Jenkova cesta 1, Postojna, zaradi izterjave 974,29 EUR, sklenilo:
dolžnici Jani Štenkler, Zeleni biser 9, Postojna, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Tamara Bandelj Jenkova cesta 1, Postojna.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 30. 9. 2015 

AAA Zlata odličnost