Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

VL 95175/2015 Os-3120/15, Stran 1907
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Ferfolja, Ljubič, Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana, proti dolžnici Nataši Lanieri, Gornji trg 19, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Šalinovič Ivan – odvetnik, Kotnikova ulica 32, Ljubljana, zaradi izterjave 3.036,14 EUR, sklenilo:
dolžnici Nataši Lanieri, Gornji trg 19, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Šalinović Ivana, Kotnikova 32, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 9. 2015 

AAA Zlata odličnost