Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

P 75/2015 Os-3139/15, Stran 1906
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Franca Barbič, Jerebova 6, Metlika, ki ga zastopa Milan Vajda, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko: 1. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Justini Japelj, z zadnjim stalnim bivališčem Oborovac, Hrvaška, 2. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Viktorju Juvanu, z zadnjim stalnim bivališčem Vevče 17, Ljubljana - Dobrunje, 3. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Pavli Juvan, z zadnjim stalnim bivališčem Vevče 17, Ljubljana - Dobrunje, 4. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Albini Kump, z neznanim zadnjim stalnim bivališčem in 5. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Ljudmili Slavi Pavčič, z zadnjim stalnim bivališčem Vevče 17, Ljubljana - Dobrunje, na ugotovitev obstoja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 100,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 17. septembra 2015 postavilo začasnega zastopnika Neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlih Justini Japelj, z zadnjim stalnim bivališčem Oborovac, Hrvaška, Viktorju Juvanu, z zadnjim stalnim bivališčem Vevče 17, Ljubljana - Dobrunje, Pavli Juvan, z zadnjim stalnim bivališčem Vevče 17, Ljubljana - Dobrunje, Albini Kump, z neznanim zadnjim stalnim bivališčem in Ljudmili Slavi Pavčič, z zadnjim stalnim bivališčem Vevče 17, Ljubljana - Dobrunje.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrlih Justini Japelj, z zadnjim stalnim bivališčem Oborovac, Hrvaška, Viktorju Juvanu, z zadnjim stalnim bivališčem Vevče 17, Ljubljana - Dobrunje, Pavli Juvan, z zadnjim stalnim bivališčem Vevče 17, Ljubljana - Dobrunje, Albini Kump, z neznanim zadnjim stalnim bivališčem in Ljudmili Slavi Pavčič, z zadnjim stalnim bivališčem Vevče 17, Ljubljana - Dobrunje, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 19. 9. 2015 

AAA Zlata odličnost