Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

I 46/2015 Os-3243/15, Stran 1906
Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni zadevi upnice Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica, ki jo zastopa Odvetniška družba Zobarič d.o.o., o.p., Ferrarska ulica 14, Koper – Capodistria, zoper dolžnika Jelenko Jović, nazadnje stanujoč Primšarjeva ulica 13, Cerknica, sedaj neznanega bivališča, zaradi uveljavitve nedenarne terjatve, dolžniku Jelenku Joviću na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku s sklepom I 46/2015 z dne 21. 8. 2015, ki je postal pravnomočen dne 8. 9. 2015, postavilo začasno zastopnico odvetnico Katarino Juvančič Kogej, Ljubljanska cesta 1, Rakek.
Začasna zastopnica bo dolžnika v postopku zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici 
12. 10. 2015 

AAA Zlata odličnost