Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

II N 654/2014 Os-3179/15, Stran 1906
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagatelja Refika Talić, Ulica Vide Pregarčeve 25, Ljubljana, ki ga zastopa Marta Petrovčič, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Irena Lopatič, 2. Nismet Jaskić, 3. Rabija Jaskić, 4. Mile Kitić, 5. Radmila Kitić, 6. Zerina Talić in 7. Ljubomir Nikolić, vsi Ulica Vide Pregarčeve 25, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 30. 9. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe z dne 28. 1. 1991, sklenjene med prodajalci, Anko Celar, Mojco Ferlan in Metko Celar ter kupcem Dragišo Dobrijević, in sicer za nepremičnino – 1/16 celote na zemljiški parceli številka 942, k.o. 1730 – Moste, s pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču v stanovanjski hiši na naslovu: Ljubljana, Ulica Vide Pregarčeve 25.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka, Refika Talića.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 30. 9. 2015 

AAA Zlata odličnost