Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

II N 489/2013 Os-3169/15, Stran 1906
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjske sklada Mestne občine Ljubljana, njega pa Odvetniška pisarna Žejn d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotne udeležence: 1. pok. Stane Ogrin, Janežičeva cesta 15, Ljubljana, sedaj njegova dedinja Alojzija Ogrin, Janežičeva cesta 15, Ljubljana, 2. Milan Vidačković, Za progo 13, Ljubljana, 3. pok. Ivan Ogrin, Janežičeva cesta 15, Ljubljana, sedaj njegovi dediči: Tomaž Ogrin, Ulica bratov Učakar 4, Ljubljana, Janko Ogrin, Janežičeva cesta 15, Ljubljana, Irena Stilita Ogrin, Tadej Ogrin, Andreja Ogrin, vsi Onger 7, Trzin, ter Dominika Filipašić, Vrtna ulica 8, Šempeter v Savinjski dolini, 4. pok. Katarina Fistrovič, Finžgarjeva ulica 12, Ljubljana, sedaj njena dedinja: Barbara Fistrovič, Zelena pot 17, Ljubljana, ki jo zastopa skrbnica Marijana Ogrin, Kopališka ulica 10, Ljubljana, 5. pok. Marija Ogrin, Klunova ulica 14, Ljubljana, sedaj njeni dedinji: Barbara Fistrovič, Zelena pot 17, Ljubljana, ki jo zastopa skrbnica Marijana Ogrin, Kopališka ulica 10, Ljubljana, in Marijana Ogrin, Kopališka ulica 10, Ljubljana, in 6. Marijana Ogrin, Kopališka ulica 10, Ljubljana, ob udeležbi: SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 24. 9. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. KS 04/6-2544 z dne 24. 6. 1966, sklenjene med prodajalcem Sklad za urejanje mestnega zemljišča Občine Ljubljana – center, zastopan po stanovanjskem podjetju „Dom“, Ljubljana, Kersnikova 6/IV, in kupcem Ivan Ogrin, Prijateljeva 15, Ljubljana, predmet pogodbe je trisobno stanovanje s kabinetom v pritličju in prvem nadstropju;
– kupne pogodbe št. KS 02/5-6250 z dne 6. 10. 1966, sklenjene med prodajalcem Sklad za urejanje mestnega zemljišča Občine Ljubljana – center, zastopan po stanovanjskem podjetju „Dom“, Ljubljana, Kersnikova 6/IV, in kupci Marija Ogrin, Kljunova 14/3, Marjan Ogrin, Finžgarjeva 12, Ljubljana, ter Katja Fistrović – poročena Ogrin, Finžgarjeva 12, Ljubljana;
– pogodbe o določitvi in izplačilu odškodnine na odvzeto nepremičnino št. KS 02/1-352/13-65/54 z dne 19. 10. 1965, sklenjena med Sklad za urejanje mestnega zemljišča Občine Ljubljana – center, zastopan po stanovanjskem podjetju „Dom“, Ljubljana, Kersnikova 6/IV in Minka Ogrin, Marica Ogrin, Ivan Ogrin, Stane Ogrin, ter Gustav Ogrin.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 9. 2015 

AAA Zlata odličnost