Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

II N 274/2009 Os-3161/15, Stran 1905
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, 2. Marc Interieri, d.o.o., Celovška cesta 73, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Svetlana Vakanjac iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Giposs gradbena podjetja Ljubljana d.o.o., Stegne 27, Ljubljana, ki ga zastopa Matiček Žumer, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. BIT&CO d.o.o., Celovška cesta 73, Ljubljana, 2. Eleonora Klanjšček, Seunigova ulica 13, Ljubljana, 3. Marjan Klanjšček, Seunigova ulica 13, Ljubljana, 4. Promet T&T d.o.o., Celovška cesta 73, Ljubljana, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Svetlana Vakanjac iz Ljubljane, 5. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, ki jo zastopata Andrej Doles in Katarina Doles - Toš, odvetnika v Ljubljani, SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 24. 9. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe opr. št. 179/91 z dne 29. 8. 1991, sklenjene med prodajalcem Hermes, trgovina, proizvodnja in storitve, p.o., Moša Pijadejeva 27, Ljubljana in kupcem RcG, podjetje za organizacijo poslovanja in trženja, p.o., Ljubljana, Titova 38/IX, predmet pogodbe poslovni prostori v stavbi na Celovški cesti 73, Ljubljana:
– poslovni prostor št. 1, v neto izmeri 172,18 m2;
– poslovni prostor št. 2, v neto izmeri 45,82 m2;
– poslovni prostor št. 4, v neto izmeri 8,92 m2;
– poslovni prostor št. 12, v neto izmeri 5,36 m2.
in s sorazmernim delom zemljišča, na katerem stoji objekt, in pravico souporabe skupnih prostorov, navedenih v cenitvenem poročilu;
– prodajna pogodba z dne 24. 4. 2003, sklenjene med prodajalcem RCG, podjetje za organizacijo poslovanja in trženje, d.o.o., Celovška cesta 73, Ljubljana in kupcem Obrtna zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, predmet pogodbe poslovni prostori v 2. nadstropju oziroma etaži poslovne stavbe »J« objekta na Celovški cesti 73, Ljubljana:
– poslovni prostor št. 1, v neto izmeri 172,18 m2;
– poslovni prostor št. 2, v neto izmeri 45,82 m2;
– poslovni prostor št. 4, v neto izmeri 8,92 m2;
– poslovni prostor št. 12, v neto izmeri 5,36 m2.
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 7. 2001, sklenjene med prodajalcem Novum, center za tehnološke inovacije in trgovino, d.o.o., Celovška cesta 73, Ljubljana in kupcem Zoranom Lekić, Kneza Koclja 37, Ljubljana, predmet pogodbe poslovni prostori v objektu »J«, v izmeri 369,40 m2, v I. etaži, ki ležijo na parc. št. 1047/13, stavbišče s stanovanjsko stavbo, v izmeri 402 m2, zemljiškoknjižni vložek št. 1813, k.o. Spodnja Šiška;
– prodajne pogodbe z dne 29. 6. 2005, sklenjene med prodajalcem Zoranom Lekić, Kneza Koclja 37, Ljubljana in kupcem Obrtna zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, predmet pogodbe poslovni prostori v objektu »J«, v skupni izmeri 100 m2 (pisarna, v izmeri 28,04 m2, pisarna, v izmeri 17,84 m2, pisarna, v izmeri 9,02 m2, hodnik, v izmeri 28,04 m2, kuhinja, v izmeri 5,49 m2, sanitarje, v izmeri 5,25 m2, ter stopnišče, v izmeri 14,12 m2), vse v I. etaži, s souporabo skupnih delov stavbe;
– pogodbe št. 63/88-PP z dne 9. 3. 1988, sklenjene med SOZD ZGP Giposs, o.sol.o., Ljubljana, kot prodajalcem in kupcem »DO Hermes«, zastopstvo inozemskih firm in notranja trgovina, p.o., Ljubljana, predmet pogodbe prostori po ponudbi št. 105/88-ing, ki obsega poslovne prostore, v izmeri 277,46 m2;
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 9. 1999, sklenjena med prodajalcem Hermes plus, d.d., Šlandrova 2, Ljubljana in kupcem Obrtna zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, predmet pogodbe poslovni prostori, ki se nahajajo v III. etaži objekta B-C, Stara cerkev, soseska SŠ 4/1, na naslovu Celovška cesta 73, Ljubljana, v skupni izmeri bruto 356 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke postopka Obrtno podjetniške zbornice Slovenije.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 9. 2015 

AAA Zlata odličnost