Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

SV 516/2015 Ob-3244/15, Stran 1904
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 516/2015, opr. št. DK 11/2015 z dne 14. 10. 2015, je bila nepremičnina z ID znakom: 1871-2714-3, posamezni del št. 3, v stavbi št. 2714, k.o. Trbovlje, stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Nasipi 38, Trbovlje, s površino dela stavbe 77.60 m2, ki stoji na parc. št. *2572/0, k.o. 1871 Trbovlje, s pripadajočimi 4 nestanovanjskimi prostori, ki se nahajajo v stavbi z ID oznako 1871-2715, stoječi na parc. št. *2570/0, k.o. Trbovlje, last zastaviteljice Čuturić Naile na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 11. 9. 2015 med družbo Spekter, d.o.o., Trbovlje, kot prodajalko in Čuturić Nailo kot kupovalko, zastavljena v korist upnice Delavske hranilnice d.d., Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, matična številka 5448557000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17.250,00 EUR, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost