Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

Ob-3267/15, Stran 1903
Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, matična številka 5459702000, davčna številka SI 42820600 (v nadaljevanju tudi: Probanka, d.d. in prenosna družba), v skladu s 629. členom v zvezi s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15, v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja obvestilo, da je uprava prenosne družbe Probanka, d.d. dne 16. 10. 2015 registrskemu organu, to je Okrožnemu sodišču v Mariboru, predložila Delitveni načrt izčlenitve dela premoženja prenosne družbe Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, z ustanovitvijo nove družbe Proport, profesionalne storitve upravljanja portfeljev, d.d. z dne 9. 10. 2015 (v nadaljevanju: Delitveni načrt z dne 9. 10. 2015).
Probanka, d.d. delničarje prenosne družbe obvešča in opozarja, da jim je v skladu s 629. členom v zvezi s 586. členom ZGD-1 na sedežu prenosne družbe Probanka, d.d. (Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor) omogočen pregled naslednje dokumentacije:
– Delitvenega načrta z dne 9. 10. 2015 s prilogami (statut novoustanovljene družbe z dne 9. 10. 2015, seznam izčlenjenega premoženja, otvoritvena bilanca novoustanovljene družbe, revidirano zaključno poročilo prenosne družbe Probanka, d.d. na dan 30. 6. 2015),
– statut novoustanovljene družbe,
– letnega poročila prenosne družbe Probanka, d.d. za zadnja tri poslovna leta,
– revidiranega zaključnega poročila prenosne družbe Probanka, d.d. na dan 30. 6. 2015,
– vmesne bilance stanja prenosne družbe Probanka, d.d. na dan 30. 9. 2015,
– otvoritvene bilance novoustanovljene družbe,
– Poročila nadzornega sveta Probanke, d.d. o pregledu nameravane delitve po postopku izčlenitve z ustanovitvijo nove družbe z dne 14. 10. 2015.
Pri tem se delničarje družbe Probanka, d.d. obvešča tudi o tem, da jim mora Probanka, d.d. v skladu s prvim odstavkom 629. člena v zvezi s šestim odstavkom 586. člena ZGD-1 na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin. Navedene listine predložene tudi na sami skupščini prenosne družbe, na kateri bo uprava prenosne družbe ustno razložila vsebino Delitvenega načrta z dne 9. 10. 2015 ter delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja prenosne družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Vse upnike in svet delavcev prenosne družbe Probanka, d.d. se obvešča in opozarja, da jim je v skladu s tretjim odstavkom 629. člena ZGD-1 prenosna družba dolžna na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
Probanka, d.d.

AAA Zlata odličnost