Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

Ob-3258/15, Stran 1903
Direktor družbe ST. ALBERT d.o.o., s sedežem Šmarska cesta 7C, 6000 Koper, matična številka: 6896618000, na podlagi 622e. člena ZGD-1 objavlja obvestilo, da je bil dne 15. 10. 2015 registrskemu organu – Okrožnemu sodišču v Kopru predložen odpravek notarskega zapisa Načrta čezmejne združitve notarke Mojce Tavčar Pasar, opr. št. SV 819/15 z dne 15. 10. 2015, sklenjen med:
– Družbo Saint Albert, pravnoorganizacijske oblike: société anonyme, s sedežem 412F, route d'Esch, L – 2086 Luxembourg, Luxembourg, vpisano v Registru za trgovino in podjetja Luxembourg, z luksemburško registrsko številko: B 177229 in osnovnim kapitalom 31.000,00 EUR, kot prevzeto družbo in
– Družbo ST. ALBERT, poslovno svetovanje d.o.o., s skrajšano firmo: ST. ALBERT d.o.o., pravnoorganizacijske oblike: družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem Šmarska cesta 7C, 6000 Koper, Republika Slovenija, vpisana v Poslovnem registru Republike Slovenije, s slovensko davčno številko: 24662437 in slovensko matično številko: 6896618000 in osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR, kot prevzemno družbo.
Vsi dokumenti družb, ki se morajo objaviti v skladu z 2. in 3. členom Direktive 68/151/EGS, so shranjene pri naslednjih registrskih organih:
– za prevzeto družbo Saint Albert, pri Registru za trgovino in podjetja Luxembourg, pod registrsko številko: B 177229 in
– za prevzemno družbo ST. ALBERT d.o.o., pri Poslovnem registru Republike Slovenije, pod matično številko: 6896618000.
Upniki in imetniki deležev vsake od družb, ki se čezmejno združuje lahko pridobijo popolne informacije o nameravani čezmejni združitvi in načinu uveljavljanja svojih morebitnih pravic na sedežih obeh družb brezplačno.
ST. ALBERT d.o.o.
direktor Alberto Greci 

AAA Zlata odličnost