Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

VL 41653/2015 Os-2405/15, Stran 1346
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnikov: Blanka Vdovič, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Angela Lupša, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Danilo Vedlin, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vesna Borzatta, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ljupko Leovac, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Danica Rebernišek, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Helena Pintar, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Franc Lorenčič, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Nataša Ribič, Brdo 2, Planina pri Sevnici, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Agata Petrinjak, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Lotka Struger, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Terezija Novak, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; David Teržan, Kapla 51A, Tabor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Albina Vozar, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Andrej Pak, Endlicherjeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti dolžnici Tatjani Drezgić, Ulica Vita Kraigherja 20, Maribor, ki jo zastopa Jenčič Mihael – odvetnik, Partizanska cesta 013A, Maribor, zaradi izterjave 199,87 EUR, sklenilo:
dolžnici Tatjani Drezgić, Ulica Vita Kraigherja 20, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Jenčič Mihael – odvetnik, Partizanska cesta 013A, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2015

AAA Zlata odličnost