Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

P 61/2015 Os-2539/15, Stran 1346
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: Dako Makar, Brašljevica 27, p. Kašt, Hrvaška, ki ga zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Jurič Juretu in Jurič Niku, nazadnje bivajočim Doljane 34, Radatoviči, Hrvaška, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 300,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 12. junija 2015 postavilo začasnega zastopnika neznano kje živečim dedičem po pok. Jurič Juretu in Jurič Niku, nazadnje bivajočim Doljane 34, Radatoviči, Hrvaška.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznano kje živeče dediče po pok. Jurič Juretu in Jurič Niku do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 6. 2015

AAA Zlata odličnost