Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Ob-2591/15, Stran 1335
Na podlagi 17. člena Družbene pogodbe za družbo Inkubator, d.o.o. Sežana, objavlja Skupščina Inkubatorja d.o.o. Sežana javni razpis za imenovanje
direktorja
družbe Inkubator d.o.o. Sežana
Direktorja družbe Inkubator d.o.o. Sežana imenuje Skupščina družbe.
Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– predložen program dela (razvojne usmeritve družbe, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela družbe).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 15 dneh od objave tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Inkubator d.o.o. Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana, s pripisom: »Javni razpis za direktorja Inkubatorja d.o.o. Sežana – Ne odpiraj.«
Izbran/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo štirih let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan/a.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za čas trajanja mandata.
Inkubator d.o.o. Sežana

AAA Zlata odličnost