Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

SV 346/15 Ob-2508/15, Stran 1278
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 346/15 z dne 29. 5. 2015, so bile nepremičnine, in sicer poslovni prostori v pritličju, v skupni izmeri 254,38 m2 in poslovni prostori v I. nadstropju, v skupni izmeri 259,04 m2, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Valvasorjeva ulica 12A, 2000 Maribor, ki leži na parceli številka 438/14 katastrska občina 659 – Tabor, ID znak 659-438/14-0, last zastavitelja Cautus zavarovalno posredništvo d.o.o., Valvasorjeva ulica 12, 2000 Maribor, matična številka 1789678000, do 1/1 na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 12. 2004; in kletni prostori, v skupni izmeri 163,79 m2 ter poslovni prostori v II. nadstropju, v skupni izmeri 129,83 m2, ki se nahajajo v v stavbi na naslovu Valvasorjeva ulica 12 A, 2000 Maribor, ki leži na parceli številka 438/14 katastrska občina 659 – Tabor, ID znak 659-438/14-0, last zastavitelja Maksa Edelbaher, rojenega 26. 9. 1953, stanujočega Terčeva ulica 65, Ribniško selo, 2000 Maribor, do 1/1 na podlagi notarskega zapisa Prodajne pogodbe, opravilna številka SV 1165/08 z dne 5. 11. 2008 notarke Brede Horvat iz Maribora; zastavljene v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka 2211254000, identifikacijska številka za DDV SI77752252, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnika do dolžnice Natalije Edelbaher, rojene 11. 5. 1972, stanujoče Terčeva ulica 65, Ribniško selo, 2000 Maribor, in sicer v višini 119.517,15 EUR s pripadki; z obrestmi z letno obrestno mero, ki je sestavljena iz seštevka veljavnega 6 – mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,750 %, z zapadlostjo terjatve najkasneje do 3. 6. 2030, oziroma na dan odpoklica upnika ob pogojih iz točk prvič in drugič Sporazuma ter z vsemi obrestmi in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve, navedene in opredeljene v točki prvič in v točki drugič Sporazuma, nastale na temelju Pogodbe o potrošniškem hipotekarnem kreditu številka 5325/0051066-00 pod I. zgoraj navedenega notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti