Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 478-22/2014-1 Ob-2528/15, Stran 1257
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, objavlja na podlagi tretje alineje petega odstavka 17. člena in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža (Uradni list RS, št. 9/15) in Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2015 (Uradni list RS, št. 15/15)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v Gospodarski coni Zalog
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb prodaje: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb so nezazidana stavbna zemljišča v lasti Občine Straža, ki se nahajajo na območju Gospodarske cone Zalog. Za območje GC Zalog je sprejet Občinski podrobni prostorski načrt za Gospodarsko cono Zalog (Uradni list RS, št. 18/12 in 7/13, v nadaljevanju OPPN GC Zalog), v skladu s katerim so določene možnosti za razvoj novih proizvodnih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti v okviru cone. Za namen postopka javnega zbiranja ponudb so zemljišča razdeljena na gradbene enote, kot jih predvideva OPPN GC Zalog.
Zemljišča, ki so predmet prodaje, se na podlagi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Zalog (Uradni list RS, št. 18/12 in 7/13) nahajajo v enoti urejanja prostora ZAL-OPPN2. Zemljišča so vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2015.
Na podlagi javnega zbiranja ponudb bo mogoče ponudbo oddati na dva načina:
1) Kot ponudbo po izhodiščni ceni: to pomeni po ceni, ki jo je določil sodni izvedenec in cenilec v cenitvenem poročilu.
2) Kot ponudbo »pod ocenjeno vrednostjo«: to pomeni po sofinancirani ceni v okviru ukrepa Sofinanciranje nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov v gospodarski coni. V tem primeru bo moral kupec po odkupu izpolniti posebne pogoje prodaje »pod ocenjeno vrednostjo«, ki so razloženi v nadaljevanju besedila.
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje gradbene enote (GE):
1) GE I/A1: gradbena enota, v izmeri 1.700 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/37 (ID znak: 1447-1614/37-0, ID 6365402), v izmeri 900 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/39 (ID znak: 1447-1614/39-0, ID 6365404), v izmeri 800 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 36.860,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 8.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
2) GE I/A2-1: gradbena enota, v izmeri 450 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/39 (ID znak: 1447-1614/39-0, ID 6365404), v izmeri 450 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 9.900,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 2.250,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3) GE I/A2-2: gradbena enota, v izmeri 450 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/39 (ID znak: 1447-1614/39-0, ID 6365404), v izmeri 1450 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 9.900,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 2.250,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4) GE I/A3: gradbena enota, v izmeri 1171 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/39 (ID znak: 1447-1614/39-0, ID 6365404), v izmeri 1161 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/12 (ID znak: 1447-1614/12-0, ID 3857188), v izmeri 10 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 25.687,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 5.855,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
5) GE I/A4: gradbena enota, v izmeri 1500 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/39 (ID znak: 1447-1614/39-0, ID 6365404), v izmeri 600 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/12 (ID znak: 1447-1614/12-0, ID 3857188), v izmeri 10 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/4 (ID znak: 1447-1614/4-0, ID 2341104), v izmeri 760 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/21 (ID znak: 1447-1614/21-0, ID 997320), v izmeri 130 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 30.821,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 7.450,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
6) GE I/A5: gradbena enota, v izmeri 6700 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/4 (ID znak: 1447-1614/4-0, ID 2341104), v izmeri 6200 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/21 (ID znak: 1447-1614/21-0, ID 997320), v izmeri 500 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 131.150,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 33.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
7) GE I/B1: gradbena enota, v izmeri 3200 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/37 (ID znak: 1447-1614/37-0, ID 6365402), v izmeri 2400 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/9 (ID znak: 1447-1614/9-0, ID 5304322), v izmeri 800 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 63.280,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 16.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
8) GE I/B2-1: gradbena enota, v izmeri 1400 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/37 (ID znak: 1447-1614/37-0, ID 6365402), v izmeri 800 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/9 (ID znak: 1447-1614/9-0, ID 5304322), v izmeri 600 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 26.060,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 7.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
9) GE I/B2-2: gradbena enota, v izmeri 1500 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/37 (ID znak: 1447-1614/37-0, ID 6365402), v izmeri 800 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/9 (ID znak: 1447-1614/9-0, ID 5304322), v izmeri 670 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/16 (ID znak: 1447-1614/16-0, ID 4801004), v izmeri 30 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 27.493,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 7.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
10) GE I/B3: gradbena enota, v izmeri 4800 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/37 (ID znak: 1447-1614/37-0, ID 6365402), v izmeri 1300 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/9 (ID znak: 1447-1614/9-0, ID 5304322), v izmeri 1400 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/16 (ID znak: 1447-1614/16-0, ID 4801004), v izmeri 650 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/36 (ID znak: 1447-1614/36-0, ID 6365407), v izmeri 550 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/13 (ID znak: 1447-1614/13-0, ID 2618373), v izmeri 450 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/10 (ID znak: 1447-1614/10-0, ID 2786177), v izmeri 450 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 84.830,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 24.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
11) GE I/B4: gradbena enota, v izmeri 4200 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/37 (ID znak: 1447-1614/37-0, ID 6365402), v izmeri 50 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/16 (ID znak: 1447-1614/16-0, ID 4801004), v izmeri 2360 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/36 (ID znak: 1447-1614/36-0, ID 6365407), v izmeri 140 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/13 (ID znak: 1447-1614/13-0, ID 2618373), v izmeri 700 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/10 (ID znak: 1447-1614/10-0, ID 2786177), v izmeri 950 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 63.951,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 21.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
12) GE I/C1: gradbena enota, v izmeri 2900 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/4 (ID znak: 1447-1614/4-0, ID 2341104), v izmeri 2300 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/21 (ID znak: 1447-1614/21-0, ID 997320), v izmeri 300 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 2217/1 (ID znak: 1447-2217/1-0, ID 3309408), v izmeri 300 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 56.850,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 14.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
13) GE I/C2: gradbena enota, v izmeri 2500 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/4 (ID znak: 1447-1614/4-0, ID 2341104), v izmeri 2500 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
Izhodiščna cena: 48.750,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 12.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
14) GE I/C3: gradbena enota, v izmeri 2600 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/4 (ID znak: 1447-1614/4-0, ID 2341104), v izmeri 2600 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 50.070,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 13.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
15) GE I/C4: gradbena enota, v izmeri 5500 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/19 (ID znak: 1447-1614/19-0, ID 158072), v izmeri 2900 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/30 (ID znak: 1447-1614/30-0, ID 6365371), v izmeri 2300 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/36 (ID znak: 1447-1614/36-0, ID 6365407)v izmeri 300 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 113.320,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 27.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
16) GE I/C5: gradbena enota, v izmeri 2600 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/30 (ID znak: 1447-1614/30-0, ID 6365371), v izmeri 2600 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 52.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 13.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
17) GE I/C6: gradbena enota, v izmeri 5000 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/19 (ID znak: 1447-1614/19-0, ID 158072), v izmeri 2600 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/30 (ID znak: 1447-1614/30-0, ID 6365371), v izmeri 2000 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/36 (ID znak: 1447-1614/36-0, ID 6365407)v izmeri 270 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1614/13 (ID znak: 1447-1614/13-0, ID 2618373), v izmeri 130 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 102.679,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 25.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
18) GE I/C7: gradbena enota, v izmeri 2300 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/30 (ID znak: 1447-1614/30-0, ID 6365371), v izmeri 2300 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 46.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 11.500,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
19) GE I/C9: gradbena enota, v izmeri 2800 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1614/30 (ID znak: 1447-1614/30-0, ID 6365371), v izmeri 1900 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1610/1 (ID znak: 1447-1610/1-0, ID 3516559), v izmeri 900 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 55.460,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 14.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
20) GE I/E: gradbena enota, v izmeri 9400 m², določena z grafično natančnostjo
Vsebuje naslednja nezazidana stavbna zemljišča:
– del parc. št. 1610/1 (ID znak: 1447-1610/1-0, ID 3516559), v izmeri 7800 m², k.o. 1447 Gorenja Straža,
– del parc. št. 1610/7 (ID znak: 1447-1610/7-0, ID 3348184), v izmeri 1600 m², k.o. 1447 Gorenja Straža.
Izhodiščna cena: 183.160,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Cena »pod ocenjeno vrednostjo«: 47.000,00 EUR.
Navedena cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
III. Pogoji prodaje in udeležbe v postopku
1) Splošni pogoji:
a. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
b. Nepremičnine se bodo prodajale najmanj za izhodiščno ceno.
c. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo ugotovljeno, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
d. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
e. Ponudniki jamčijo za resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 20 % izhodiščne cene gradbene enote brez DDV na račun Občine Straža, št. 01403-0100020316, pri Banki Slovenije, z navedbo »Plačilo varščine za gradbeno enoto »oznaka«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne podpiše predpogodbe ali ne plača kupnine oziroma odstopi od svoje ponudbe in nakupa, zapade varščina v korist Občine Straža.
f. Izbrani ponudnik bo moral skleniti predpogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je odstopil od nakupa in ima Občina Straža pravico obdržati že vplačano varščino.
g. Vplačana varščina se šteje kot znesek predplačila po predpogodbi v višini 20 %. Celotna kupnina za zemljišče se plača na podlagi prodajne pogodbe, ki bo sklenjena v roku določenem s predpogodbo. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
h. Kupec bo poleg kupnine dolžan plačati tudi davek na dodano vrednost, stroške parcelacije, stroške notarske overitve pogodbe, vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice v zemljiški knjigi ter morebitne druge stroške.
i. V prodajni pogodbi bo na podlagi izvedene parcelacije navedena tudi točna izmera gradbene enote ter morebitna razlika v kupnini.
j. V primeru da bo prodajalec na posamezni nepremičnini v okviru gradbenih enot potreboval služnostno pravico za gradnjo GJI, si bo v prodajni pogodbi dogovoril služnost v potrebnem obsegu, za kar mu bo kupec izstavil zemljiškoknjižno dovolilo.
k. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.
2) Posebni pogoji prodaje v primeru »prodaje pod ocenjeno vrednostjo:
Prodaja gradbenih enot je možna tudi pod posebnimi pogoji, in sicer kot »prodaja pod ocenjeno vrednostjo« skladno z določili tretje alineje petega odstavka 17. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO).
V skladu z določbami Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža (Uradni list RS, št. 9/15, v nadaljevanju Pravilnik) se lahko s ciljem spodbujanja zaposlovanja in gospodarske rasti, skladno s Programom razvoja gospodarstva v GC Zalog z dne 17. 3. 2014, sofinancira nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov v Gospodarski coni Zalog naslednjim subjektom, ki lahko sodelujejo kot ponudniki v primeru prodaje pod posebnimi pogoji:
– samostojnim podjetnikom posameznikom,
– mikro in malim podjetjem po definiciji 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS; št. 102/07),
– socialnim podjetjem po definiciji iz Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11).
V primeru« prodaje pod ocenjeno vrednostjo« bo moral kupec posamezne gradbene enote po pridobitvi izpolnjevati še posebne pogoje, ki jih določa Pravilnik in bodo vključeni v predpogodbo in kupoprodajno pogodbo:
a. Pogoj glede gradnje in urejanja:
V 12 mesecih od pridobitve lastninske pravice na zemljišču bo moral pričeti z gradnjo objektov in urejanjem prostora, pod pogojem da bo zagotovljena gospodarska javna infrastruktura.
b. Pogoj glede zaposlitve brezposelnih oseb:
V roku 24 mesecev od pridobitve lastninske pravice na zemljišču bo moral zaposliti eno brezposelno osebo za vsakih 1.500 m² kupljenega zemljišča. Pogodba o zaposlitvi bo morala biti sklenjena za najmanj 5 let, kolikor časa bo morala biti oseba tudi zaposlena. Pri zaposlitvi bo moral imeti ob enakem izpolnjevanju pogojev prednost občan Občine Straža. O nameravani zaposlitvi in o zaposlitvi bo moral kupec obvestiti Občino Straža.
Kot instrument utrditve in zavarovanja obveznosti bo v pogodbo vključena odkupna pravica prodajalke, na podlagi katere bo imela prodajalka – odkupna upravičenka, pravno možnost, da lahko v primeru neizpolnitve navedenih kriterijev iz Programa razvoja GC Zalog oziroma Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža uresniči odkupno pravico in odkupi nepremičnine, ki so predmet pogodbe po enaki ceni oziroma kupnini, kot bo dogovorjena s pogodbo. Pravica se bo zavarovala z vpisom v zemljiško knjigo za dobo največ 7 let.
V primeru prodaje pod ocenjeno vrednostjo bo lahko kupec nepremičnino obremenil do odkupne vrednosti. V primeru uveljavljanja odkupne pravice se z povrnjeno kupnino najprej poplača upnik, ki ima obremenitev na nepremičnini. Natančne pogoje se določi v prodajni pogodbi.
Ponudbe ponudnikov, ki nimajo poravnanih davkov in prispevkov in drugih zapadlih obveznosti do Občine Straža, bodo izločene iz postopka.
»Prodaja pod ocenjeno vrednostjo« je ukrep pomoči v obliki sofinanciranja cene nakupa stavbnih zemljišč. Sofinanciranje stroškov nakupa zemljišča v vrednosti nad 5 EUR/m² se šteje za državno pomoč po pravilih de minimis. Pred sklenitvijo prodajne pogodbe bo moral izbrani ponudnik predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejel v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
IV. Obvezne sestavine pisne ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
1) podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, točen naslov ali sedež, EMŠO ali matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv in naslov banke;
2) navedbo gradbene enote, na katero se nanaša ponudba;
3) navedba ali gre za ponudbo po izhodiščni ceni ali po »ceni pod ocenjeno vrednostjo«;
4) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene /cene »pod ocenjeno vrednostjo«;
5) obvezne priloge:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije oziroma druge države članice Evropske unije za fizične osebe;
– fotokopija osebnega dokumenta oziroma potnega lista za fizične osebe;
– overjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3. mesecev in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe,
– originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– za pravne osebe izjava, da niso v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku niti ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oziroma začetek stečajnega postopka;
– originalno dokazilo o plačilu varščine,
– izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb in v primeru ponudbe »pod ocenjeno vrednostjo« tudi o sprejemanju posebnih pogojev prodaje.
V. Rok za predložitev ponudbe
1) Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup gradbene enote »oznaka«, najpozneje do 24. 7. 2015 osebno ali priporočeno po pošti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
2) Ponudbe morajo biti veljavne 4 mesece od datuma oddaje ponudbe.
3) Nepravočasne ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno/ceno »pod ocenjeno vrednostjo« in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane.
VI. Odpiranje ponudb in postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1) Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 7. 2015 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Straža. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija, imenovana s strani župana s sklepom. Ponudbe se bo odpiralo po vrstnem redu kot so navedene gradbene enote v drugi točki javnega zbiranja ponudb ter po vrstnem redu prispetja za posamezno gradbeno enoto.
2) V primeru da bodo za posamezno gradbeno enoto oddane ponudbe tako za izhodiščno ceno kot tudi za ceno »pod ocenjeno vrednostjo«, bodo imele prednost ponudbe za izhodiščno ceno.
3) Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike pozvala k predložitvi nove ponudbe ali opravila pogajanja v roku 20 dni.
4) Pristojna komisija bo z najugodnejšimi ponudniki opravila dodatna pogajanja.
5) Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6) Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pravni posel za nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.
VII. Dodatne informacije: dodatne informacije o postopku javnega zbiranja ponudb dobijo zainteresirani ponudniki na Občini Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, kontaktna oseba: Tea Urbančič Kavšček, tel. 07/384-85-59, elektronska pošta: tea.urbancic@obcina-straza.si.
Občina Straža

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti