Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 705-2/2015 Ob-2537/15, Stran 1253
Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15; v nadaljevanju: ZS) Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
k predložitvi vlog za imenovanje
1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in podpodročjih:
– psihologija – klinična psihologija otrok mladostnikov,
– psihologija – klinična psihologija odraslih,
– psihologija – klinična psihologija – starševstvo in skrbništvo,
– psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
– psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mladostnikov,
– psihologija – preiskovalna psihologija,
– medicina – psihiatrija,
– medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
– medicina – nevrologija,
– medicina – medicina dela, prometa in športa,
– medicina – interna medicina,
– medicina – travmatologija,
– medicina – plastična rekonstrukcija in estetska kirurgija,
– medicina – klinična toksikologija,
– medicina – oftalmologija,
– medicina – kardiologija,
– medicina – revmatologija,
– medicina – farmakologija,
– medicina – zobozdravstvo – dentalna medicina,
– forenzično – kriminalistične tehnične preiskave – preiskave rokopisov in podpisov,
– forenzično – kriminalistično tehnične preiskave – preiskave fotografij ter posnetkov video kamer (video nadzor),
– forenzična toksikologija in alkoholmetrija,
– pomorstvo – plovila,
– arhitektura – urbanizem,
– motorna vozila – avtomobilska stroka,
– promet – raziskave prometnih nezgod,
– šport – smučanje splošno,
– računalništvo in informatika,
– antikvitete,
– umetnost,
– kinologija,
– geodezija,
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in podpodročjih ter
– gozdarstvo,
– antikvitete,
– umetnost,
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
– kurdski jezik,
– wolof jezik,
– somalijski jezik,
– paštunski jezik,
– romunski jezik,
– bolgarski jezik,
– hrvaški jezik,
– srbski jezik,
– albanski jezik,
– nemški jezik,
– angleški jezik,
– ruski jezik,
– ukrajinski jezik,
– francoski jezik,
– govorica gluhonemih,
– flamski jezik
– romski jezik,
– arabski jezik,
– poljski jezik,
– češki jezik,
– slovaški jezik,
– iranski jezik,
– italijanski jezik,
– kitajski jezik,
– japonski jezik,
– madžarski jezik,
– nizozemski jezik,
– pakistanski jezik,
– španski jezik,
– turški jezik,
– norveški jezik,
– finski jezik,
– švedski jezik.
Pogoji za imenovanje:
Za sodnega izvedenca in sodnega cenilca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje prvega odstavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega oziroma cenilskega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,
5. ima univerzitetno izobrazbo ali končan magistrski študijski program in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto izvedenskega oziroma cenilskega dela,
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko oziroma cenilsko delo,
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom oziroma cenilstvom.
Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS tudi uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Kandidati za sodne izvedence in sodne cenilce se prijavijo z obrazcem, ki je objavljen v Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12 in 35/13) in je sestavni del tega pravilnika.
Kandidati za sodne tolmače se prijavijo z obrazcem, ki je objavljen v Pravilniku o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12 in 35/13) in je sestavni del tega pravilnika.
Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega poziva.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti