Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Ob-2511/15, Stran 1236
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15, z dne 20. 3. 2015)
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »GOBARSKI PRAZNIK 2015« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »GOBARSKI PRAZNIK 2015« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 1.600,00 evrov.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med 15. 10. 2015 in 31. 10. 2015.
Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave tega javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – GOBARSKI PRAZNIK 2015«.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele do dne 15. 7. 2015, do 9. ure, priporočeno po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo istega dne, ko se izteče rok za prijavo, ob 12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvidoma obveščeni v roku trideset dni od odpiranja prijav.
Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet (5) dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se s sklepom zavržejo.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije.
Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na tel. 05/71-12-315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti