Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

, Stran 983
Drugo preklicujejo
BG TRANS d.o.o., Kosovelova ulica 16, Celje, licenco št. 013478/AD13-2-34/2015, izdana na ime Saša Troha, veljavna do 30. 11. 2015. gnp-335281 Budin Tomaž, Misliče 15, Vremski Britof, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019373001, izdajatelj Cetis Celje, d.d.. gnf-335291 Gjorgievska Elena, 12 Kladenci 39, 7000 Bitola, Makedonija, prilogo k diplomi, št. 93566303, izdala Univerza v Mariboru, leto izdaje 2011. gnm-335284 GLOBAL SISTEM d.o.o., Cvetkova ulica 1, Ljubljana, licence skupnosti za opravljanje prevoza blaga v mednarodnem in notranjem cestnem prometu, LJ-UM-554, št. šasije WDB9340331L339259, GE006694/05089/047, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gns-335278 INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o., Cesta svobode 11, Brežice, licenco št. GE005836/00655/022, za vozilo avtobus mercedes benz 0350, reg. št. KK S7-566. gnt-335277 KORATUR d.d., PERZONALI 48, Prevalje, licenco št. GE005858/00101/042, ser. št. 0404713, za vozilo MAN lions coach, reg. št. SG ML 941. gnk-335286 MAKŠE d.o.o., Pot v dolino 39, Ljubljana-Dobrunje, dovolilnico št. 0986, za državo 070 BiH. gnr-335279 MAKŠE d.o.o., Pot v dolino 39, Ljubljana-Dobrunje, dovolilnico, št. 0718, za državo 070 BiH. gnq-335280 Mičić Darko, Bratov Učakar 94, Ljubljana, potrdilo o strokovni usposobljenosti za taxi voznika, št. 615593, izdal Ministrstvo za promet, leto izdaje 2001. gnu-335276 Novak Iztok, Solčava 52, Solčava, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 614240, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje 1999. gnl-335285 Panić Mićo, Trubarjeva 4, Ribnica, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000193390 01. gnj-335287 Prebil Zala, Cesta na Loko 26b, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala 1. Gimnazija Bežigrad, leto izdaje 2013. gnw-335274 Šolaja Drago, Grčarice 36, Dolenja vas, licenco o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestnega prevoza, št. 618389, izdalo Ministrstvo za promet leta 2005. gny-335272 Upravna enota Ruše, Kolodvorska ul. 9, 2342 Ruše, okrogli žig, premera 35 mm, z dvojno črto, z vsebino: REPUBLIKA SLOVENIJA, UPRAVNA ENOTA RUŠE, v sredini grb in št. 10. Ob-2191/15 URDIH TRANSPORT d.o.o., Mednarodni prehod 2A, Šempeter pri Gorici, licenco št. GE005780/05352/023, za vozilo DAF, reg. št. GO CT-099. gno-335282 Zorko Katarina, Gozd 15, Križe, študentsko izkaznico, št. 31100319, izdala Fakulteta za farmacijo. gnx-335273

AAA Zlata odličnost