Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

N 7/2015 Os-2014/15 , Stran 980
N 7/2015 Os-2014/15
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Ireni Šik Zabukovec v nepravdni zadevi predlagatelja Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, zoper nasprotno udeleženko Henriko Lavrinsič, neznanega bivališča, zaradi sodnega depozita (pcto. 12.570,10 EUR), ob smiselni uporabi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP s sklepom opr. št. N 7/2015 z dne 17. 3. 2015 postavilo nasprotni udeleženki Henriki Lavrinsič začasno zastopnico odvetnico Viktorijo Badovinac Švarc iz Kopra. Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko Henriko Lavrinsič v postopku vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Piranu dne 21. 4. 2015

AAA Zlata odličnost