Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

VL 183202/2014 Os-2124/15 , Stran 980
VL 183202/2014 Os-2124/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Vlado Pulko, proti dolžniku Srečku Kropec, Jakob-Gschiel-Gasse 2/19, Avstrija, ki ga zastopa zač. zast. Gobec-Vrtovec Breda – odvetnica, Glinškova ulica 6, Maribor, zaradi izterjave 353,25 EUR, sklenilo: dolžniku Srečku Kropec, Jakob-Gschiel-Gasse 2/19, Avstrija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Breda Gobec-Vrtovec, Glinškova 6, Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 5. 2015

AAA Zlata odličnost