Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

In 947/2013 Os-2219/14 , Stran 979
In 947/2013 Os-2219/14
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. In 947/2013 z dne 25. 11. 2013 je bil dne 23. 12. 2013 opravljen v korist upnika Mitje Zvržina in upnice Darje Zvržina, oba Ljubljanska cesta 133, Domžale, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je lokal št. 6, v izmeri 58,58 m2, ki se nahaja v suternu objekta Fakultete za družbene vede v Ljubljani, skupaj z enim parkirnim mestom v 1. kleti navedenega objekta in solastninska pravica v idealnem solastninskem deležu 7/10000 na skupnih prostorih celotnega objekta Fakultete za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, stoječega na parc. št. 430/1, 856, 859, 446/1, 418/1, 436/1, 515/5, 430/3, 430/4 in 420/2, vse k.o. Brinje I, pri čemer solastniški delež 7/10000 v naravi predstavlja gostinski vrt pred navedenim lokalom, v izmeri ca. 250 m2, last dolžnice Erike Young, Ogrinova ulica, Lavrica 18, Škofljica.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 2. 4. 2014

AAA Zlata odličnost