Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

0237 In 45/2015 Os-2127/15 , Stran 979
0237 In 45/2015 Os-2127/15
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni zadevi upnika VBS Leasing družba za financiranje, consulting in trgovino, d.o.o., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. družba Dobravc-Tatalovič & Kač o.p. d.o.o., Nazorjeva ul. 2 Ljubljana – dostava, proti dolžniku Milanu Lončina, Kolomban 9G, Ankaran – Ancarano, zaradi izterjave 1.121,00 EUR, skenilo: Predlogu upnika za dovolitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom se ugodi in se izvršba poleg že dovoljenih sredstev izvršbe s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. I 319/2014 z dne 26. 6. 2014, dovoli še na predlagano izvršbo na nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer posamezni del stavbe št. 4, v stavbi št. 89, k.o. 2606 Semedela, na naslovu Ulica za gradom 29, Koper, z uporabno površino 92,00 m2 in neto tlorisno površino 146,90 m2, v lasti dolžnika do celote, z rubežem nepremičnine, z ugotovitvijo vrednosti nepremičnine, s prodajo nepremičnine in s poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s prodajo. Z rubežem pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini. Za izvršitelja, ki bo opravil rubež nepremičnine, se določi Marijan Hojs, Maistrova ulica 16, Kamnik (drugi odstavek 211. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju: ZIZ).
Okrajno sodišče v Kopru dne 16. 3. 2015

AAA Zlata odličnost