Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

SV 639/2015 Ob-2218/15 , Stran 978
SV 639/2015 Ob-2218/15
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 639/2015 z dne 19. 5. 2015, je stanovanje številka 139, v skupni izmeri 54,73 m2, ki se nahaja v IX. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Kardeljeva cesta 57, stoječe na parceli št. 100/1, k.o. 678 – Spodnje Radvanje, ID znak: 678-2553-139, last zastaviteljice Nemec Božice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 12. 2007, sklenjene med zastaviteljico Nemec Božico, kot kupovalko in Novo kreditno banko Maribor d.d., kot prodajalko, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., matična številka 5860580000, s poslovnim naslovom Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.300,00 CHF z obrestmi in stroški.

AAA Zlata odličnost