Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

SV 246/15 Ob-2212/15 , Stran 978
SV 246/15 Ob-2212/15
Na podlagi notarskega zapisa notarja mag. Bančov Fredija iz Trebnjega, opr. št. SV- 245/15, z dne 15. 5. 2015, je bilo dvosobno stanovanje na naslovu Gubčeva cesta 11, 8210 Trebnje, v skupni izmeri 59,30 m2, z ident. št. 1422-761-52, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 369/7, k.o. 1422-Trebnje, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, skladno z določbo 254. člena ZIZ, izključna last zastaviteljice Šušteršič Marije, stan. Cankarjeva ulica 35, 8210 Trebnje, zastavljena v korist banke UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, mat. št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve do maksimalne višine 63.000,00 EUR.

AAA Zlata odličnost