Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

Št. 60404-11/2015-2 Ob-2179/15 , Stran 975
Št. 60404-11/2015-2 Ob-2179/15
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Infrastruktura d.o.o.: vabi k nakupu premičnin: neuporabnega materiala. Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala. Lokacija: območje Ljubljane. Predmet prodaje obsega: – cca 24 ton neuporabnega bakra (kontaktni vodnik Ri 100 in bakrene pletenice Cu 120, z vsebnostjo sponk- inox, bron, železo). Ocenjena vrednost prodaje znaša: 105.600,00 EUR brez DDV-ja. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 3. 6. 2015 ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 13 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

AAA Zlata odličnost