Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

VL 118175/2014 Os-1914/15 , Stran 894
VL 118175/2014 Os-1914/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Elektro Celje Energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, Celje, ki ga zastopa zak. zast. mag. Mitja Terče, proti dolžniku Stanislavu Matjaž, Veliki Cirnik 2, Šentjanž, ki ga zastopa zak. zast. zač. zast. odv. Mirko Ratej, Glavni trg 32, Sevnica, zaradi izterjave 828,68 EUR, sklenilo: Razreši se začasnega zastopnika Gorazda Pipan, določenega s sklepom dne 18. 2. 2015. Dolžniku Stanislavu Matjaž, Veliki Cirnik 2, Šentjanž, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ratej Mirko, Glavni trg 32, Sevnica. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 3. 2015

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti