Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Ob-2092/15 , Stran 891
Ob-2092/15
Svet javnega zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB s spremembami) ter 20., 34. in 36. člena Statuta zavoda ter sklepa Sveta zavoda z dne 5. 5. 2015, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z Zakonom o delovnih razmerjih določenih pogojev, izpolnjuje tudi pogoje po 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer ima: – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali – višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri in 5 let delovnih izkušenj, kot določa 56. člen Zakona o socialnem varstvu, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja delovnih nalog direktorja, sicer mu mandat, na podlagi zakona, preneha. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Kandidati naj prijavi na razpis priložijo življenjepis in svojo vizijo delovanja Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, za mandatno obdobje do leta 2020. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja«, v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Svet Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti