Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Št. 9000-2/2014 Ob-2060/15 , Stran 888
Št. 9000-2/2014 Ob-2060/15
Svet Centra za socialno delo Mozirje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUJPS in 57/12), 27. člena Statuta CSD Mozirje in sklepa 3. redne seje Sveta Centra za socialno delo Mozirje, z dne 22. 4. 2015, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice
Centra za socialno delo Mozirje
Za direktorja/ico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer: – Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj, ali – Višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – Strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha. Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati/ke priložiti še življenjepis ter svojo vizijo delovanja in razvoja Centra za socialno delo Mozirje za mandatno obdobje za katerega se prijavlja. Mandat direktorja/ice traja pet let. Z imenovanim direktorjem/ico se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Rok za prijavo razpisa je 8 dni od objave razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Svet CSD Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, z oznako: »Razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj!«. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo Mozirje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti