Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015

Kazalo

Št. 41010-0001/2015-1 Ob-2057/15 , Stran 877
Št. 41010-0001/2015-1 Ob-2057/15
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08 in 16/09), Letnega programa športa Občine Kanal ob Soči za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15), Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/04), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 78/07), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/05) in Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 39/04) Občina Kanal ob Soči objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2015
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/398-12-00, faks 05/398-12-23, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si. 2. Predmet razpisa: programi kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in drugih stanovskih (upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …) društev in organizacij. 3. Osnovni pogoji: osnovni pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezne vrste družbenih dejavnosti. 4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov: – na področju ljubiteljske kulture 60.946,00 EUR, – na področju športa 62.537,00 EUR, – na področju turizma 27.620,00 EUR, – na področju humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij 21.332,00 EUR, – na področju stanovskih društev skupaj 30.182,00 EUR, in sicer: za programe veteranskih organizacij 4.638,00 EUR, za sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin 10.044,00 EUR in za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi 15.500,00 EUR. 5. Merila za sofinanciranje: programi bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili in kriteriji v veljavnih pravilnikih. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015. 6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani, www.obcina-kanal.si. 7. Rok in način oddaje prijav Vloge morajo biti predložene do 8. 6. 2015 do 12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako programa, za katerega predlagatelj kandidira. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja), – naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči). 8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmejo interesenti v tajništvu Občine Kanal ob Soči (tel. 39-81-200). 9. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog ne bo javno; izvedeno bo najkasneje v 8 dneh po zaključku razpisa. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 10. Na spletni strani občine, www.obcina-kanal.si je istočasno objavljen tudi Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Kanal ob Soči.
Občina Kanal ob Soči

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti