Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Ob-1301/15 , Stran 223
Ob-1301/15
Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica, na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica (Uradni list RS, št. 117/08), 39. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica in sklepa Sveta zavoda z dne 16. 1. 2015, razpisuje prosto delovno mesto direktorja zavoda. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – visoka univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – smisel za organizacijo in vodenje, ki ga kandidat izkazuje v priloženem programu dela in razvoja ZD Ribnica, – poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda, – državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika, – ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijava mora vsebovati: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oziroma diplomo, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – program dela in razvoja ZD Ribnica za mandatno obdobje, – izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu pridobitev podatkov iz predhodnih alinej iz uradne evidence. Delovno mesto direktorja se razpisuje za mandatno dobo štirih let. Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo na Zdravstveni dom dr.Janeza Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica z oznako »za razpisno komisijo«. Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti