Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Ob-1290/15 , Stran 222
Ob-1290/15
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 67. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/02, 21/03, 118/08, 53/10 in 91/11), Svet zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto, matična št. 1782657000, ki ga zastopa predsednica Mojca Duša, razpisuje prosto mesto ravnatelja Vrtca Pedenjped Novo mesto. Kandidat/ka mora za imenovanje na prosto mesto ravnatelja vrtca izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in podzakonski predpisi, predvsem pa mora: – izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, – imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, – imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat/ka, ki nima ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, v nasprotnem primeru mu mandat preneha po zakonu. Kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo pet let in sicer za čas od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2020. Začetek dela je 1. 8. 2015. Kandidat/ka naj pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo pristojnega državnega organa, iz katerega bo izhajalo, da kandidat/ka ni bila kaznovana zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bila kaznovana zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo pristojnega državnega organa – sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku), program vodenja vrtca v mandatnem obdobju, ki je predmet razpisa, opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in kratek življenjepis, pošlje s priporočeno pošiljko najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa (rok za prijavo izteče dne 21. 2. 2015), na naslov Svet zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto in na kuverti označi oziroma napiše »Razpis za ravnatelja«. Kandidati/ke bodo prejeli/le pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti