Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Št. 22/2015 Ob-1270/15 , Stran 222
Št. 22/2015 Ob-1270/15
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D; v nadaljnjem besedilu ZOFVI in na podlagi Sklepa Sveta zavoda z dne, 29. 1. 2015 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Začetek dela 1. 8. 2015. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za pet let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazila o izobrazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu; – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (lahko se kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga imenovani ravnatelj/ravnateljica pridobiti v enem letu po začetku mandata); – potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni; – potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni; – opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju; – program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Pisne prijave z dokazili pošljite v 14 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda vrtca Idrija, Arkova 7, 5280 Idrija z oznako – Ne odpiraj – “Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico”. Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda vrtca Idrija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti