Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Št. 478-1/2015 Ob-1320/15 , Stran 220
Št. 478-1/2015 Ob-1320/15
Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova 18 B, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa pooblaščenka Sonja Saksida, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in naslednji) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in naslednji), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova 18 B, 5000 Nova Gorica (sprememba sedeža 22. 11. 2011, pred spremembo Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica). 2. Predmet javne dražbe: opremljeno dvosobno stanovanje št. 42340, v tretjem nadstropju stavbe, s površino 27,68 m2, v načrtu stavbe označen kot posebni del »35«; stanovanje se nahaja v trinadstropni stavbi v Červar Porto, Šterna št. 5 in Park maestral št. 7. Stanovanje je v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču, RH, vpisano v 39. etaži z.k. vložka št. 460 etažne knjige za k.o. Poreč, na ime prodajalca. Po izmerah na kraju samem, znaša neto tlorisna površina stanovanja 26,61 m2, stanovanje se nahaja v mansardi, na zahodni strani objekta in obsega kuhinjsko nišo z dnevnim prostorom, predprostor, kopalnico in spalnico; stanovanje nima kleti. V stanovanju je stara kuhinjska oprema, zakonska postelja in garderobna omara; zadnje leto stanovanje ni bilo v uporabi in je potrebno redne obnove; streha objekta pa je potrebna popravila, zamaka v predprostoru spalnice. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine; pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh po uspešno opravljeni dražbi. 4. Izklicna cena, varščina: Izklicna cena je 29.000,00 €, najnižji znesek višanja pa je 500,00 €. Kupnina se lahko plača v treh enakih obrokih, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo v 15-ih dneh od sklenitve pogodbe, zmanjšan za že plačano varščino. Kupnina in varščina se nakažeta na TRR pri UJP Postojna, št. 01100-6030304472, z navedbo, da gre za plačilo kupnine (oziroma varščine) za apartma Červar. Plačilo posameznega obroka v roku in plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo bo izročeno po prejemu celotne kupnine. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva v zemljiški knjigi in 5% prometni davek od zneska kupnine, plača kupec. Varščina znaša 10% izklicne cene (2.900,00 €) in mora biti plačana najkasneje dva dni pred dnevom dražbe. Po končani dražbi bo varščina, brez obresti, v roku 3 dni vrnjena tistim, ki na javni dražbi niso bili uspešni. 5. Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala na sedežu CSD NG, Delpinova 18 B, Nova Gorica, Eda center, 3. nadstropje, modra sejna soba, dne 11. marec 2015, s pričetkom ob 9. uri. 6. Interesenti za nakup nepremičnine se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo z dokumentacijo in cenilnim poročilom za predmetno stanovanje in sicer po predhodnem dogovoru s Sonjo Saksida, tel. 05/330-29-45 ali po el. pošti: sonja.saksida@gov.si. Ogled nepremičnine bo možen dne 4. 3. 2015, vendar le v primeru predhodnega dogovora z omenjeno osebo. Nepremičnina z opremo se prodaja po principu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane. 7. Opozorilo: zakoniti zastopnik prodajalca lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer dražiteljem povrne izkazane stroške prevzema dokumentacije. 8. Dražitelj mora ob pristopu na javno dražbo predložiti kopijo osebnega dokumenta in pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če ne draži zase in če ni zakoniti zastopnik.
Center za socialno delo Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti