Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

349. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža, stran 725.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 105/12 in 42/14), so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
1. V drugi točki 104. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 105/12 in 42/14), kjer so opredeljeni podrobnejši PIP za zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih (Az), se v točki 6 Merila in pogoji za oblikovanje ter drugi pogoji pod podtočko a) Zidanica, v četrti alineji pogojev Lokacija in gabariti, črtajo besede »nadstreškov« oziroma »nadstreški«, tako da se besedilo četrte alineje glasi: »dopustna je gradnja prizidkov, če je streha dvokapnica enakega naklona kot osnovna stavba ter so prizidki po tlorisnih gabaritih in višini osnovni stavbi podrejeni. Sleme prizidkov mora biti vsaj 1 m nižje od slemena osnovne stavbe. Dopustna je tudi gradnja kletnih prizidkov, če so le-ti v celoti ali pretežno vkopani v zemljo tako, da je vidna le čelna stran kleti;«
2. V drugi točki 104. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 105/12 in 42/14), kjer so opredeljeni podrobnejši PIP za zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih (Az), se v točki 6 Merila in pogoji za oblikovanje ter drugi pogoji pod podtočko b) Vinska klet, v četrti alineji pogojev Lokacija in gabariti, črtajo besede »nadstreškov« oziroma »nadstreški«, tako da se besedilo četrte alineje glasi: »dopustna je gradnja prizidkov, če je streha dvokapnica enakega naklona kot osnovna stavba ter so prizidki po tlorisnih gabaritih in višini osnovni stavbi podrejeni;«.
Št. 00700-3/2015-1
Straža, dne 4. februarja 2015
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti