Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4139. Tarifa o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa, stran 13627.

  
Na podlagi 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB6, 63/13 in 84/15) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O 
o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila prevoznikov in plačila upravljavca javne železniške infrastrukture Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2016.
(2) Ta tarifa določa tudi višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2013, za katerega se prevozniku poveča znesek plačila agenciji.
2. člen 
(vrednost točke) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila agenciji znaša 8,20 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine zavezancev je določeno v drugem odstavku 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB6, 63/13 in 84/15).
3. člen 
(višina deleža glede na zaračunano uporabnino) 
Višina deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2014 znaša 1,07 odstotka.
4. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.
Št. 0100-1/2015/46
Ljubljana, dne 2. decembra 2015
EVA 2015-2430-0098
Franc Dolenc l.r.
direktor 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-26/2015/4, z dne 23. decembra 2015.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti