Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3845. Uredba o spremembah Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 12264.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 57/15) se v 3. členu datum »1. januarja 2016« nadomesti z datumom »1. marca 2016«, datum »1. marca 2016« pa z datumom »1. aprila 2016«.
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-29/2015
Ljubljana, dne 16. decembra 2015
EVA 2015-3130-0070
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik