Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 4. 12. 2015

Kazalo

3686. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 10592.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 77/15), 7. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 77/15) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-61/2015-11/429 z dne 25. 11. 2015, družba PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec dejavnosti operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, izdaja
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen
S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine, in sicer vstopne tarifne postavke, izstopne tarifne postavke, tarifna postavka za lastno rabo in tarifna postavka za izvajanje meritev.
2. člen 
(1) Vstopne tarifne postavke (CV) [EUR/(kWh/dan)]znašajo:
Naziv vstopne točke
Oznaka (e)
Vstopna tarifna postavka 2016
Vstopna tarifna postavka 2017
Vstopna tarifna postavka 2018
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/(kWh/dan)]
MMRP Ceršak
V1
0,10963
0,11106
0,11261
MMRP Šempeter pri Novi Gorici
V2
0,07973
0,08077
0,08190
MMRP Rogatec
V3
0,08252
0,08359
0,08476
Vstopne točke znotraj Republike Slovenije
V4
0,07973
0,08077
0,08190
(2) Izstopne tarifne postavke(CI) [EUR/(kWh/dan)]znašajo:
Naziv izstopne točke
Oznaka (e)
Izstopna tarifna postavka 2016
Izstopna tarifna postavka 2017
Izstopna tarifna postavka 2018
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/(kWh/dan)]
MMRP Ceršak
I1
0,09866
0,09994
0,10134
MMRP Šempeter pri Novi Gorici
I2
0,08798
0,08912
0,09037
MMRP Rogatec
I3
0,09169
0,09288
0,09418
Izstopne točke znotraj Republike Slovenije
I(i=4÷ n)
0,40546
0,41073
0,41648
kjer n pomeni zaporedno identifikacijsko številko izstopne točke v Republiki Sloveniji
(3) Tarifna postavka za lastno rabo (CLR) [EUR/(kWh] znaša:
Naziv
Oznaka (e)
Tarifna postavka za lastno rabo 2016
Tarifna postavka za lastno rabo 2017
Tarifna postavka za lastno rabo 2018
[EUR/(kWh]
[EUR/(kWh]
[EUR/(kWh]
Tarifna postavka za lastno rabo
CLR
0,03392
0,03291
0,03193
(4) Tarifna postavka za izvajanje meritev (CM) [EUR/mesec] znaša:
Naziv
Oznaka (e)
Tarifna postavka za izvajanje meritev 2016
Tarifna postavka za izvajanje meritev 2017
Tarifna postavka za izvajanje meritev 2018
[EUR/mesec]
[EUR/mesec]
[EUR/mesec]
Tarifna postavka za izvajanje meritev
CM
18,26730
18,81532
19,37978
3. člen 
Cene v tem aktu ne vključujejo davkov, taks, trošarin in drugih dajatev.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 86/13 in 17/14 – EZ-1).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. ES/SKR-2212-MS/MZ
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
EVA 2015-2430-0105
PLINOVODI d.o.o. 
Glavni direktor 
Marjan Eberlinc l.r.
Namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik l.r.

AAA Zlata odličnost